Dachy zielone Łódź

Dachy zielone

  1. Zieleń
  2. Warstwa wegetacyjna
  3. Warstwa filtrująca – Włóknina filtrująca,
  4. Warstwa odsączająca i gromadząca wodę –
  5. Warstwa hydroizolacyjna zabezpieczająca
  6. Warstwa rozdzielcza i ślizgowa