Dachy odwrócone Łódź


Dachy odwrócone
  1. Warstwy dociskowe (np. płyty chodnikowe, płukany żwir balastowy)
  2. Warstwa filtracyjna – geowłóknina
  3. Termoizolacja ze styroduru (XPS)
  4. Hydroizolacja PCV, FPO, TPO, EPDM,RESITRIX, bitumiczne SBS
  5. Roztwór gruntujący
  6. Konstrukcja nośna z wyprofilowanymi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych